Drukuj
Wpisany przez Micks   
poniedziałek, 16 marca 2015 08:09

 

ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I ZESPOŁACH NA ROK SZKOLNY  2015/2016

Rekrutacja dla nowych kandydatów (nie uczęszczających obecnie do żadnego przedszkola/oddziału przedszkolnego lub zgłaszanych do innego przedszkola/oddziału przedszkolnego) będzie się odbywała w terminie 18 marca – 1 kwietnia 2015 r.

Udostępnienie oferty oraz otwarcie strony internetowej www.czestochowa.przedszkola.vnabor.pl dla rodziców, na której będą mogli wypełnić wniosek i zgłosić dziecko do przedszkola bądź oddziału przedszkolnego nastąpi 18 marca br. o godz. 8.00, co oznacza, że do tego czasu nie będzie możliwości logowania się i rejestrowania. Natomiast zamknięcie systemu nastąpi 1. kwietnia br. o godz. 15.00. Po upływie tego terminu wnioski nie będą już przyjmowane.

Jeśli Rodzic nie będzie miał możliwości elektronicznego wypełnienia wniosku, będzie mógł otrzymać w dowolnym przedszkolu/szkole podstawowej wniosek w wersji papierowej i po wypełnieniu złożyć go w przedszkolu/szkole podstawowej pierwszego wyboru, również w terminie 18 marca – 1 kwietnia 2015 r.

Przypominamy również, że przy wykorzystaniu systemu elektronicznego żadnego znaczenia nie będzie miała kolejność uzupełniania i składania wniosków.

W rekrutacji mogą wziąć udział tylko dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Częstochowy.

Rekrutacja dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do przedszkoli integracyjnych i oddziałów integracyjnych w przedszkolach oraz szkołach podstawowych będzie przeprowadzona odrębnie tj.: rodzice dzieci niepełnosprawnych zgłaszają się bezpośrednio do właściwej placówki integracyjnej lub z oddziałami integracyjnymi, w której będzie prowadzony nabór i tam składają wnioski.

System pozwala na kandydowanie równocześnie do 3 przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w kolejności zgodnej z preferencją. Informujemy jednocześnie, że systemem elektronicznym nie będą objęte dzieci 6-letnie (rocznik 2009) oraz dzieci w drugiej połowie 2008 r., które od 1 września 2015 r. pójdą do I klasy szkoły podstawowej.

Na stronie naboru zostaną podane szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji, harmonogramu, instrukcji postępowania oraz bieżących spraw związanych z rekrutacją.

Prosimy Rodziców o zapoznanie się z ww. informacjami, które ułatwią poruszanie się w systemie i spokojne zapoznanie się ze wszystkimi szczegółami naboru, przed dokonaniem ostatecznego wyboru placówek. Do 1 kwietnia br. jest czas na wybór i złożenie wniosku.

Kolejne informacje będą przekazywane na bieżąco zarówno do przedszkoli i szkół podstawowych, jak również zamieszczane na stronie internetowej Urzędu Miasta Częstochowy www.czestochowa.pl.

 

W zakładce - "Druki do pobrania - Dla Rodziców" można pobrać:

- Ogólne zasady rekrutacji

- Kryteria rekrutacji

- Harmonogram rekrutacji i postępowania uzupełniającego